WHAT COULD THEY BE DOING?

Kategoria
Photos, Speaking
O tym materiale

Materiał w formie prezentacji zawiera 15 niekompletnych zdjęć. Na podstawie fragmentu zdjęcia zadaniem uczniów jest odgadnięcie co przedstawia kompletne zdjęcie.

 

Materiał stanowi świetną okazję do przećwiczenia modal verbs of deduction and speculation, czyli czasowników dzięki którym możemy wyrazić nasze przypuszczenia, a do których zaliczają się głównie czasowniki might, may, could, must czy can’t. Po tym jak uczeń spróbuje odgadnąć co może przedstawiać zdjęcie, pokazujemy slajd z pełnym zdjęciem prosząc o jego zweryfikowany opis. Pamiętajmy, że zarówno na etapie snucia domysłów  jak i opisu kompletnego zdjęcia możemy zadawać dodatkowe pytania.

 

Pomysłodawczynią tego ćwiczenia jest Aniela Tekiela, która przygotowała materiał Zagadkowe ilustracje dla National Geographic Learning.

 

Enjoy!