When was the last time you … ?

Kategoria
Grammar, Past Simple, Speaking
O tym materiale

Dzięki kartom When was the last time you …? możemy nie tylko poćwiczyć czas Past Simple, ale również dowiedzieć się nieco o naszych uczniach. Pytania na kartach mogą stać się punktem wyjścia do krótkiej spontanicznej rozmowy, jeżeli uczeń chce nam powiedzieć więcej na dany temat. Karty są przeznaczone dla starszej młodzieży i dorosłych.

 

Enjoy!