SHOULD – karty

Kategoria
Grammar, Should, Speaking
O tym materiale

Zapraszam do pobrania zestawu kart, dzięki którym możemy przećwiczyć czasownik modalny ‘should’. Zadaniem uczniów jest udzielić odpowiedniej rady, uzupełniając zdanie formą ‘you should’ lub ‘you shouldn’t’. Udzielane rady dotyczą m.in. zdrowego stylu życia czy zasad bezpieczeństwa. Materiały przeznaczone są dla uczniów klas 4-6.

Enjoy!