SHOULD – karty

Kategoria
Grammar, Should, Speaking
O tym materiale

Zestaw kart, dzięki którym możemy przećwiczyć czasownik modalny ‘should’. Zadaniem uczniów jest udzielić odpowiedniej rady -‘you should’ lub ‘you shouldn’t’. Udzielane rady dotyczą m.in. zdrowego stylu życia czy zasad bezpieczeństwa. Materiały przeznaczone są dla uczniów klas 4-6.