SHOULD – karty

Kategoria
Grammar, Should, Speaking
O tym materiale

Zestaw kart, dzięki którym możemy przećwiczyć czasownik modalny ‚should’. Zadaniem uczniów jest udzielić odpowiedniej rady -‚you should’ lub ‚you shouldn’t’. Udzielane rady dotyczą m.in. zdrowego stylu życia czy zasad bezpieczeństwa. Materiały przeznaczone są dla uczniów klas 4-6.