APPEARANCE AND ACCESSORIES – KARTY OBRAZKOWE

Kategoria
Appearance, Grammar, Speaking, Vocabulary
O tym materiale

Dzięki kartom można poćwiczyć:

-słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny

-czasownik have got/has got

-mówienie

Nauczyciel rozdaje uczniom po kilka kart (najlepiej po każdym rodzaju zdania). Zadaniem uczniów jest ustnie ułożyć zdania zgodne z treścią karty, czyli np. I have got curly hair, She hasn’t got earrings, Have your parents got glasses?.