KARTY OBRAZKOWE Z CZASOWNIKAMI

Data
Kategoria
Can, Speaking, Verbs, Vocabulary
O tym materiale

Zestaw został przygotowany z myślą o nauce czasownika CAN. W wersji łatwiejszej karty zawierają 13 czasowników, a w trudniejszej 31 czasowników. Nauczyciel rozdaje uczniom po kilka kart (po każdym rodzaju zdania). Zadaniem uczniów jest ułożyć zdania zgodne z treścią karty, czyli np. I can write, my sister can’t read, Can your dad ski?. Uczniowie mogą też zdania zapisać w zeszycie.