CZASOWNIKOWE PIRAMIDKI

Data
Kategoria
Can, Speaking, Verbs, Vocabulary
O tym materiale

Zestaw został przygotowany z myślą o nauce czasownika CAN – zadawaniu pytań i udzielaniu krótkich odpowiedzi. Karty rozcinamy wzdłuż linii przerywanych i zginamy na pół, w ten sposób tworząc piramidki. Uczniowie pracują w parach i siadają naprzeciwko siebie. Rozdajemy im piramidki, które po obydwu stronach mają jeden wspólny symbol. Oznacza on czynność którą uczeń  (z 1 symbolem) potrafi wykonywać. Uczeń po którego stronie są 3 symbole (np. ski, jump, cook) zadaje odpowiednio pytania (Can you ski? Can you jump? Can you cook?). Uczeń nie musi zadawać pytać w takiej kolejności w jakiej są symbole. Natomiast uczeń po którego stronie jest 1 symbol udziela krótkich odpowiedzi (yes, I can/no, I can’t). Kiedy zostanie zapytany o swój symbol, odpowiada – Yes, I can, ponieważ jest to czynność którą potrafi wykonywać. Tak więc, osoba zadająca pytania może zadać od 1 do 3 pytań, ponieważ może trafić już za pierwszym albo za trzecim razem. Należy tak rozdawać piramidki by uczniowie mieli równe szanse poćwiczyć zadawanie pytań.