Czasownik CAN – karty pracy

Kategoria
Can, Grammar, Verbs, Vocabulary
O tym materiale

Zestaw zawiera 5 zadań:

  • Pisanie zdań na podstawie obrazków
  • Zakreślanie obrazków, zgodnie ze słowami czytanymi przez nauczyciela
  • Zakreślanie słów zgodnych z obrazkiem
  • Pokazywanie czynności
  • Wpisanie brakujących liter